"Meer bos in Europa, maar minder in België"

In Vlaanderen is de oppervlakte aan bos de afgelopen jaren afgenomen, terwijl ze in de rest van Europa toegenomen is. Dat zegt de milieugroep "Vereniging voor Bos in Vlaanderen" naar aanleiding van het rapport van de ministeriële conferentie voor de bescherming van het bos.

In dat rapport staat dat er de voorbije 20 jaar meer dan 2 miljoen hectare Europees bos bijgekomen is en dat de beboste oppervlakte nog elk jaar stijgt met 0,8 miljoen hectare.

In de Bosbarometer 2010 heeft de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) berekend dat Vlaanderen vandaag nog steeds ontbost "aan een razend tempo van meer dan 1,5 voetbalveld per dag". Hiermee worden  we binnenkort de absolute hekkensluiter in het Europese peloton, zegt de VBV.

Landen met een bosoppervlakte die vergelijkbaar is met die in Vlaanderen, zoals Denemarken, Nederland en Ierland, slagen er wel in om beduidende vooruitgang te boeken inzake bosoppervlakte, zegt de VBV. Recent werd Vlaanderen bijgehaald door Nederland wat het percentage aan beboste oppervlakte betreft, en volgens de berekeningen van de VBV neemt Vlaanderen na 2012 onherroepelijk de rode lantaarn in het Europese peloton over van Ierland.

De VBV vraagt dat de Vlaamse overheid de gemaakte bebossingsbeloftes in daden omzet. In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd 16 jaar geleden al 10.000 hectare extra bos beloofd. Ook documenten zoals het Vlaamse Regeerakkoord, de Beleidsnota Leefmilieu en Natuur 2009-2014, Vlaanderen in Actie (VIA) en Pact 2020 staan volgens de VBV bol van beloftes en engagementen om voor meer bos en een betere natuur te zorgen, zegt de VBV.