Belgische groei even groot als de Duitse

Volgens de Nationale Bank zal de groei in ons land dit jaar 2,6% bedragen. Dat is meer dan eerder geschat en evenveel als in Duitsland, de locomotief van de eurozone. Er zijn wel gevaren aan die groei.

Het was gouverneur Luc Coene -de opvolger van Guy Quaden- die het goede nieuws kon aankondigen. De groei van onze economie zal dit jaar wellicht 2,6% bedragen. Dat is niet alleen meer dan eerder verwacht, maar bovendien evenveel als in Duitsland, de koploper van de eurozone. Volgend jaar zou de economie met 2,2% groeien tegenover 1,7% voor de eurozone.

Gouverneur Coene wees erop dat de groei vooral gerealiseerd werd door de forse binnenlandse vraag tijdens het eerste kwartaal van dit jaar en dat zowel bij de gezinnen als bij de bedrijven.

De groei zal ook op de arbeidsmarkt gevolgen hebben. Zo zouden er dit en volgend jaar 77.000 nieuwe banen bij komen, vooral in conjunctuurgevoelige sectoren. Daardoor zou de werkloosheid met 32.000 eenheden dalen. Toch komt de werkgelegenheidsgraad op 68,5% en Coene dringt aan op maatregelen om dat te verbeteren.

De Nationale Bank schat het begrotingstekort dit jaar op 3,5% en volgend jaar op 4,1% van het bruto binnenlands product.

"Pas op voor inflatie"

Tegelijk met het goede nieuws waarschuwde Coene ook voor "tweederonde-effecten". Concreet vreest hij voor een spiraal waarbij hogere prijzen automatisch leiden tot hogere lonen waardoor de inflatie dan weer aangewakkerd zal worden.

Vooral het verrekenen van de dure energieprijzen in de index heeft bij ons een grotere impact dan elders in Europa, merkt Coene op, en hij vreest daarom voor onze concurrentiepositie.

Coene pleit dan ook voor een aanpassing van het indexmechanisme. De Nationale Bank is volgens hem al bezig met een studie naar de verschillende mechanismen van indexering in België. 

Hoe dan ook gooit de Nationale Bank zo wel de discussie over de index opnieuw op tafel. Coene sprak niet over de automatische indexering, die op nogal wat EU-twijfels stuit, maar wel voor een "vertragend effect waardoor de index de tijd krijgt om stijgende energieprijzen te absorberen". Dat systeem zet dan weer andere prijzen zoals die voor huur, verzekeringen, post en spoorwegen onder druk en daar moet iets aangedaan worden, vindt Coene.

Wel is het nog niet duidelijk wanneer de resultaten van dat onderzoek rond zullen zijn en hoe dan ook moet er eerst een regering komen vooraleer er maatregelen getroffen kunnen worden.

ACV is verbaasd over indexstudie

De christelijke vakbond ACV reageert verbaasd dat de Nationale Bank studies uitvoert naar de indexmechamismen in ons land. Volgens Ann Van Laer van het ACV was dat niet de afspraak en heeft de regering beloofd om ten gronde te gaan bekijken naar de oorzaken van de stijging van de energieprijzen. De bond wil die stijgingen bij voorkeur aanpakken.