Inlichtingendienst van het leger draait vierkant

De inlichtingendienst van het leger functioneert slecht. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Comité I, dat de inlichtingendiensten in ons land controleert. De informatie stroomt niet goed door en bij verschillende incidenten verdwenen er geheime documenten.

De dienst in kwestie, de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV), houdt zich bezig met mogelijke bedreigingen voor de Belgische defensie en is de militaire tegenhanger van de burgerlijke Staatsveiligheid. Die krijgt overigens wel een goed rapport van het Comité I.

Het Comité I stelde vijf jaar geleden al een gebrek aan informatiedoorstroming vast bij de ADIV. Zo zouden de afdelingen onderling amper communiceren. "Sindsdien is er bitter weinig veranderd", zegt Peter De Smet, raadsheer van het Comité I. "Wij hebben gezegd dat de goede werking van de ADIV daardoor in de toekomst wel eens zou kunnen worden gehypothekeerd."

Het Comité I vermeldt in zijn jaarverslag voorts ook enkele incidenten die zich binnen de ADIV hebben voorgedaan. Zo zijn er in 2007 op verschillende tijdstippen drie inbraken in een dienstvoertuig geweest. Ook heeft zich een dodelijk verkeersongeval voorgedaan. Bij die vier incidenten zijn telkens "persoonsgegevens verloren gegaan en/of geclassificeerde informatie gecompromitteerd geraakt".

Volgens CD&V-senator Dirk Claes zijn de informatiesystemen bij de militaire inlichtingendienst erg verouderd.  "Er zijn twee problemen. Ten eerste geeft men er te weinig financiële middelen aan. En ten tweede -en dat is toch wel erger- zijn er interne weerstanden die beletten dat het probleem verholpen wordt. Claes gaat aan minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) vragen om na te gaan hoe de inlichtingendienst van het leger beter georganiseerd kan worden.

Het probleem van de informatiedoorstroming wordt momenteel ook onderzocht in een volledige audit van de inlichtingendienst. Die audit moet dit najaar afgerond zijn. Defensie heeft voorlopig nog niet gereageerd op de analyse van het Comité I.