Krijgt De Caluwe 2e mandaat bij De Munt?

Peter de Caluwe krijgt binnenkort wellicht een tweede mandaat als directeur-generaal van De Munt. De raad van bestuur heeft hem unaniem voorgesteld als kandidaat om het operahuis nog eens 6 jaar te leiden.

"Ik ben blij met deze unanieme beslissing van de raad van bestuur", zegt Philippe Delusinne, de voorzitter van die raad. "We erkennen zo het uitstekende werk dat hij heeft geleverd. Nu kan hij nog meer zijn stempel drukken op de Koninklijke Muntschouwburg."

De Caluwe staat sinds 2007 aan het hoofd van het operahuis en zijn eerste mandaat loopt af in 2013. Een tweede mandaat zou hem tot 2019 aan De Munt binden.