Leterme: van schuldaangroei naar schuldafbouw

Premier Yves Leterme (CD&V) ziet tegelijk kansen en uitdagingen in de groeiprognoses van de Nationale Bank. Hij stelt vooral vast dat de omslag naar schuldafbouw van de federale overheid nu begonnen is.

In een mededeling reageert Leterme tevreden op de cijfers van de Nationale Bank over de hoger dan verwachte Belgische groei en het herstel van de binnenlandse consumptie in ons land.

Door de hogere groei zal het begrotingstekort dit jaar zelfs iets kleiner uitvallen dan verwacht, namelijk 3,5% in plaats van 3,6% van het bruto binnenlands product. Anderzijds zou dat tekort volgend jaar bij ongewijzigd beleid oplopen tot 4,1%, een flink stuk boven de doelstelling van 2,8%.

De premier hecht vooral veel belang aan de cijfers van de NBB over de schuldgraad van de federale overheid. In plaats van de verwachte stijging zou die schuld iets terugvallen. Volgens de premier is nu de omslag gemaakt van schuldaangroei naar schuldafbouw.

Ook inzake de werkgelegenheid ziet de premier gunstige tekenen, al zijn er maatregelen nodig om de werkgelegenheidsgraad van de verwachte 68,5% volgend jaar op te trekken naar 73,4%, het percentage dat is afgesproken met de Europese Unie.

Tegelijk wijst Leterme ook op de inflatie die in België sneller stijgt dan in de buurlanden, vooral dan door de stijgende energieprijzen.