Peeters: "Er komt geen coalitiewissel"

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) heeft iedereen die van een Vlaamse coalitiewissel droomt nog eens gewaarschuwd: "Ik verzeker dat het niet zal gebeuren", klinkt het in de Corelio-kranten. De christendemocraat zegt daarmee vooral de N-VA en Open VLD de wacht aan.

De Vlaamse frontvorming waar de N-VA al weken op aanstuurt, valt bij CD&V niet in goede aarde. Want de N-VA heeft het consequent over een front met CD&V en Open VLD en "vergeet" daarbij de SP.A te vermelden. Het is voor enkele CD&V'ers het teken dat de N-VA de SP.A niet alleen federaal wil lossen, maar ook op een coalitiewissel op Vlaams niveau mikt.

Vlaams minister-president Kris Peeters gooit die deur alvast dicht. "Als de N-VA op een coalitiewissel zou aansturen, kan ik verzekeren dat het niet zal gebeuren", waarschuwt hij in Het Nieuwsblad en De Standaard. "We hebben een regeerakkoord voor vijf jaar gesmeed. Dat onderweg veranderen, is een aanfluiting van de gewenste Copernicaanse omwenteling."

Een coalitiewissel op Vlaams niveau willen doorvoeren om een afspiegeling te krijgen van een eventuele nieuwe federale regering, zou volgens Peeters overigens inconsequent zijn. "De federale onderhandelingen mogen absoluut geen gevolgen hebben voor het Vlaamse niveau. Dit zou betekenen dat de Vlaamse regering ondergeschikt is aan de federale en ik kan me niet inbeelden dat de N-VA zoiets kan aanvaarden."

Peeters richt zijn pijlen ook op Open VLD. "Dat de liberalen denken dat ze kunnen inbreken, is van een naïviteit die me de wenkbrauwen doet fronsen. En als ik het al zou willen, dan deden de uitspraken van Dirk Van Mechelen me meteen van gedachten veranderen." Peeters verwijst hiermee naar de scherpe uitspraken van Van Mechelen over het Masterplan 2020 van de Vlaamse regering.

Verkiezingsmodus

Ook Vlaams parlementslid Eric Van Rompuy (CD&V), nooit verlegen om een boude uitspraak, spaart de kritiek op de N-VA niet. Ook hij verdenkt de Vlaams-nationalisten ervan de SP.A uit de Vlaamse regering te willen kegelen. "We zijn erg wantrouwig bij CD&V dat De Wever de samenstelling van de coalitie wil aanpassen", zegt hij in dezelfde kranten.

"Ik denk dat De Wever de onderhandelingen mentaal heeft opgegeven en ons nu de schuld van alles en nog wat geeft (De Wever verweet eerder deze week CD&V een gebrek aan engagement, nvdr.) om zichzelf in te dekken. Hij zit duidelijk in verkiezingsmodus", aldus Van Rompuy.