Tom Naegels nieuwe ombudsman van De Standaard

Auteur en columnist Tom Naegels wordt de nieuwe ombudsman van De Standaard. Hij volgt Filip Verhoest op, die na minder dan een jaar om persoonlijke redenen het ambt neerlegt.

Tom Naegels zal in zijn nieuwe functie nagaan of de krant accuraat, fair en evenwichtig bericht heeft. Elke woensdag zal hij daarover een stuk schrijven voor De Standaard.

Naegels wil de functie breder invullen dan louter collega's op de vingers tikken, hij wil een debat op gang brengen met zowel journalisten als lezers over wat zij verwachten van nieuws.

"Ik wil lezers en journalisten de kans bieden om de waan van de dag te overstijgen, met meer afstand naar de krant te kijken, en kritisch, beleefd, onderbouwd en betrokken met elkaar in debat te gaan over hoe het nieuws, die slagader van maatschappelijk leven, inhoudelijk kan, mag, zou moeten worden vormgegeven", schrijft hij in zijn intentieverklaring.

Volgens Naegels zal het debat moeten groeien. De Standaard is de enige Vlaamse krant met een ombudsman. "Dat vind ik een beetje jammer", zegt Naegels. "Het zou beter zijn als er meer ombudsmannen waren, dan zou je ook meer gewicht kunnen hebben op die berichtgeving."

Naegels zal geen reportages meer schrijven voor De Standaard, maar hij blijft wel aan de slag als columnist.