Weldra ook Nederlandstalige muziek in metrostations

In de Brusselse metrostations zal binnenkort voor het eerst ook Nederlandstalige muziek te horen zijn. Dat heeft de MIVB beslist na de commotie over de muziekkeuze in de stations.

Wie al langer dan vandaag pendelt, zal het zich misschien nog wel herinneren: er was eens een tijd dat er in de Brusselse metrostations alleen instrumentale muziek te horen was. In 2005 werd die echter vervangen door gezongen nummers.

Aanvankelijk ging het enkel om Engelstalige, Spaanse en Italiaanse liedjes, maar een tijdje geleden doken er ook Franse liedjes in het muziekaanbod op. Vlamingen die de metro namen, stoorden zich toen aan het feit dat er wel Franstalige nummers te horen waren, maar geen Nederlandstalige. Om communautaire problemen te vermijden, worden er momenteel opnieuw enkel Engelstalige, Spaanse en Italiaanse nummers gespeeld.

Maar daar komt binnenkort verandering in. Gisteren stond de muziekkeuze op de agenda van de raad van bestuur van de MIVB. Die besliste dat ze zelf geen percentages zal opleggen, maar dat de algemene directie van de MIVB wel een nieuwe formule moet vinden om het Frans en het Nederlands "naar best vermogen in het muziekaanbod te integreren".

De directie van de MIVB zal de komende weken quota uitwerken om de beide talen in de metrostations aan bod te laten komen, naast de muziek in andere talen.