"Vijftig controles per jaar is nog veel te weinig"

Het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding (CGKR) vindt dat de overheid uitzendkantoren veel meer moet controleren op discriminatie. De sociale inspectie voert nu per jaar 40 gerichte controles uit op discriminatie. Er is een plan om dat op te trekken naar 50. "Maar dat is nog altijd veel te weinig", zegt Jozef De Witte (foto) van het CGKR.

Uit recent onderzoek is gebleken dat 28 procent van de uitzendkantoren wel degelijk ingaat op de vraag van bedrijven om te discrimineren. "We kunnen toch niet zeggen dat we geen problemen hebben. 28 procent is een gigantisch aantal", zegt De Witte. Meer controles vindt hij dus zeker nodig.

De Witte neemt ook geen genoegen met 50 controles per jaar: "De pakkans gaat van 1 op de 14 naar 1 op de 12. Moesten we dat zeggen voor alcoholcontroles, dan zou iedereen dat een lachertje noemen." Hij vindt dat de uitzendsector zelf meer moet controleren en er strikter moet op toezien dat kantoren niet ingaan op discriminerende vragen van bedrijven.