PS wil bonussen bedrijfsleiders beperken

De PS gaat een wetsvoorstel indienen om de bonussen van bedrijfsleiders fors te beperken. Dat schrijft De Tijd. Een bonus zou voor de Franstalige socialisten nog maar 30 procent van de vaste vergoeding mogen bedragen. Vanuit de bedrijfswereld klinkt alvast kritiek op het voorstel.

De banken Dexia en KBC besloten eerder dit jaar om opnieuw bonussen uit te keren aan het management. Beide banken kregen daar heel wat kritiek voor omdat ze gered zijn met overheidsgeld en nog altijd steun krijgen.

De Franstalige socialisten willen nu via een wetsvoorstel komaf maken met al te buitensporige bonussen van bedrijfsleiders van beursgenoteerde en overheidsbedrijven. Er bestaan nochtans recente Europese en Belgische regels (van de Belgische financiële toezichthouder), maar voor de PS is dat onvoldoende.

De PS wil de variabele vergoeding van bedrijfsleiders voortaan beperken tot 30 procent van het vaste loon. De hoogte van de bonus moet ook afhangen van "sociale en milieugerelateerde doelstellingen", zoals de ondersteuning van ethische financiële producten, personeelsopleidingen, onderzoek en ontwikkeling.

De bonussen zouden ook enkel mogen worden toegekend als het bedrijf in de 24 maanden die aan de uitbetaling voorafgaan, geen collectief ontslag heeft doorgevoerd. Bedrijven die zich niet aan de regels zouden houden, zullen worden bestraft. Als ze de grens van 30 procent overschrijden, dreigen ze -volgens het voorstel- een uitzonderlijke belasting van 80 procent te moeten betalen.

Zullen internationale aandeelhouders dit pikken?

Herman Daems (foto), professor economie aan de K.U.Leuven en voorzitter van de investeringsmaatschappij Gimv en van de Commissie Corporate Governance, heeft alvast kritiek op het voorstel. Hij vreest dat grote bedrijven uit België zullen wegtrekken als ons land een voortrekkersrol wil spelen.

"Onze bedrijven zijn op het gebied van aandeelhouderschap zeer internationaal geworden, die bedrijven kijken zeer precies toe wie als CEO aan de leiding staat en hoe het verloningspakket ineen zit", zegt Daems in "De ochtend" op Radio 1. "Wij kunnen ons niet permitteren om die bedrijven hier te houden als die aandeelhouders niet meer in staat zullen zijn om de juiste CEO's aan te trekken."

Daems benadrukt ook dat een in april goedgekeurde wet in volle uitvoering is en het dus nog te vroeg is om te zeggen dat de wet niet werkt.

Het wetsvoorstel van de PS wordt volgende week in de Kamer behandeld. Of het wetsvoorstel een meerderheid achter zich zal krijgen, hangt volgens De Tijd vooral af van CD&V.