"Marokko wordt een constitutionele monarchie"

In Marokko heeft koning Mohammed in een toespraak belangrijke hervormingen aangekondigd die het land moeten omvormen tot een constitutionele monarchie en een parlementaire democratie. De bevolking zal zich op 1 juli in een referendum kunnen uitspreken over de aanpassingen.
Foto archief

Volgens de nieuwe grondwet zal de premier de Kamer van volksvertegenwoordigers kunnen ontbinden. Momenteel heeft alleen de koning die macht. De premier zal uit de partij komen die als winnaar uit de verkiezingen komt. Tot nu toe was het de koning zelf die een eerste minister naar goeddunken kon aanduiden. Nog volgens de nieuwe grondwet komt er een onafhankelijke rechtsmacht.

De politieke hervormingen zijn door de koning beloofd toen de opstand in enkele Arabische landen een paar maanden geleden ook naar Marokko dreigde over te slaan. Zij zijn voorbereid in drie werkgroepen.

De koning blijft wel het hoofd van het leger, hij is onschendbaar en behoudt veel macht. Voor zijn tegenstanders zijn de beloofde hervormingen dan ook maar oppervlakkig.

De nieuwe grondwet zal op 1 juli aan de bevolking worden voorgelegd in een referendum.