Brieven Magritte brengen 320.000 euro op

De briefwisseling tussen de Belgische kunstenaar René Magritte en kunsthandelaar Alexander Iolas heeft op een veiling in New York 320.563 euro opgebracht. Vooraf was de waarde van de collectie geschat op 105.000 tot 176.000 euro.

De reeks van 42 pagina's brieven en documenten met meer dan 40 tekeningen gaat over een tentoonstelling van Magritte in de galerij van Iolas.

De brieven dateren uit de periode 1947-1955 en zijn nu voor het eerst openbaar gemaakt. Ze tonen aan dat de surrealistische schilder grote invloed had op de presentatie van zijn werk en op de marketing.