Peeters boos op Nederlanders om Hedwigepolder

Nederland heeft definitief beslist om de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen niet onder water te zetten. Natuurverenigingen vroegen om die ontpoldering, als compensatie voor de uitdieping van de Westerschelde. De Nederlandse regering heeft nu een alternatief gevonden. Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) spreekt van een "probleem".

De discussie over de Hedwigepolder duurt al een hele tijd. In 2005 sloten Vlaanderen en Nederland de Scheldeverdragen, waarin staat dat de Westerschelde zou worden verdiept en dat, ter compensatie voor de natuur, de Hedwigepolder opnieuw onder water gezet zou worden. Een beslissing die tot veel controverse leidde. Zo verzetten veel boeren zich tegen het opofferen van landbouwgebied. Natuurverenigingen wilden echter absoluut een compensatie voor de uitdieping van de Schelde.

Het nieuwe Nederlandse kabinet, dat in oktober vorig jaar beëdigd werd, zette het akkoord weer op de helling. Er is nu een alternatief gevonden, klinkt het. Twee polders ten oosten van Vlissingen zullen de 300 hectare van de Hedwigepolder moeten vervangen.

Peeters: "Verdragen moeten worden gerespecteerd"

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V, foto) dringt er bij Nederland op aan om de Scheldeverdragen van 2005 te respecteren, waarbij de Hedwigepolder dus wel onder water zou worden gezet. "Als Nederland nu iets anders beslist heeft, is er een probleem. De verdragen moeten worden gerespecteerd. Pacta sunt servanda", aldus Peeters.

De minister-president wil vasthouden aan de inhoud van de Scheldeverdragen. "Daarin staan afspraken rond drie pijlers: veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid. Als Nederland nu rond die natuurlijkheid iets anders heeft beslist dan wat er in de verdragen is afgesproken, is er mogelijk een probleem. Verdragen moeten worden nageleefd. Dat geldt ook voor Nederland", klinkt het.

Peeters wil de zaken naar eigen zeggen "niet op de spits drijven", maar verwacht wel "tekst en uitleg" van onze noorderburen. "Als zij een alternatief hebben dat volgens hen evenwaardig is aan de ontpoldering van de Hedwigepolder, moeten ze dat aantonen."

De Nederlandse staatssecretaris voor Landbouw Henk Bleker  (foto links) vertrouwt erop dat Vlaanderen en de Europese Commissie zich uiteindelijk zullen kunnen vinden in het alternatief voor het ontpolderen van de Zeeuwse Hedwigepolder.

Volgens Bleker is er wel een bijsturing van de Scheldeverdragen nodig. Hij wil Vlaams minister-president Peeters binnenkort het alternatief voorleggen.

Ook de Nederlandse en Vlaamse landbouwers die er grond hebben, zijn tevreden dat de polder niet opnieuw onder water zal worden gezet.

Meest gelezen