VARA en BNN bergen fusieplannen op

De Nederlandse publieke omroepen VARA en BNN hebben hun fusieplannen stopgezet. De omroepen zijn boos dat de fusie niet leidt tot extra zendtijd en extra budget. Vandaag heeft het kabinet de plannen van de Nederlandse minister van Media Van Bijsterveldt goedgekeurd.

De publieke omroep moet vanaf 2016 zo'n 200 miljoen euro besparen. Er zal dan nog plaats zijn voor maximaal acht omroeporganisaties in plaats van de huidige 21. De omroepen hadden zelf een fusievoorstel gedaan en dat heeft de minister overgenomen.

In dat fusievoorstel zouden KRO en NCRV samengaan, VARA en BNN, en TROS en AVRO. De EO, MAX en de VPRO zouden zelfstandig blijven, net als de omroepen zonder leden, NOS en NTR.

De zes grote omroepen (VARA-BNN, AVRO-TROS, KRO-NCRV) hadden wel voorwaarden gesteld voor de fusie. Ze wilden meer geld en meer zendtijd.

"Afbreuk aan afspiegeling van pluriforme samenleving"

VARA en BNN kunnen zich niet vinden in de plannen die het kabinet vandaag heeft voorgesteld. Volgens VARA heeft fuseren geen zin, omdat het, anders dan de minister had beloofd, niet leidt tot extra zendtijd en extra budget.

"Samen zijn wij qua budget en zendtijd straks even groot als bijvoorbeeld de EO, die geen fusie aangaat. Dat doet afbreuk aan een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van onze pluriforme samenleving binnen het Nederlandse publieke omroepbestel", laat VARA weten op de Nederlandse nieuwswebsite nos.nl.

Ook het samengaan van TROS en AVRO is geen uitgemaakte zaak meer. "Nu de minister in haar brief heeft aangegeven dat de verdeling van het omroepbudget voortaan zal plaatsvinden op basis van ledenaantallen, zal de TROS opnieuw met haar leden gaan overleggen of een fusie met de AVRO zinvol is", liet TROS weten.

Verschillende omroepen zijn boos dat het bedrag dat leden per jaar moeten betalen van 5,72 naar 15 euro gaat. Vooral minder koopkrachtige Nederlanders, onder wie veel ouderen en jongeren, zullen daardoor minder snel lid worden of blijven van een omroepvereniging.

Nieuwe omroepverenigingen moeten eerst het aantal leden uitbreiden en daarna een fusiepartner zoeken. Een van die nieuwkomers PowNed liet al weten dat het niet zal fuseren, ook niet als dat het einde van de omroep zou betekenen.