Hinder bij De Lijn blijft, nachtbussen rijden

Bij De Lijn wordt er vandaag gestaakt. Naar schatting de helft van de bussen rijdt uit, maar bijna geen trams. De drie traditionele vakbonden steunen de staking, ze vinden dat de onderhandelingen voor een nieuwe cao bijzonder stroef verlopen. De meeste nachtbussen rijden wel en morgen zou de dienstverlening opnieuw normaal verlopen.

"De hinder is zeer groot op het hele netwerk in Vlaanderen", zegt De Lijn-woordvoerder Tom Van De Vreken. "Er rijden weinig tot geen trams, in Antwerpen rijdt een handvol trams, in Gent rijdt tramlijn 1 voor de helft, de kusttrams rijden niet. Bij de bussen is het beeld heel diffuus. Er zijn lijnen die goed bediend worden, meestal de verpachte lijnen, maar er zijn lijnen waar helemaal niets rijdt."

"Het beste wat de reizigers kunnen doen, is de informatie opzoeken op onze website. Tot 18 uur kunnen ze bellen naar het nummer 070/220.200."

De meeste nachtbussen zouden wel uitrijden. "In Antwerpen, Gent en Leuven rijden alle nachtbussen vannacht uit, in Brugge en Oostende wordt de helft van de nachtlijnen bediend", luidt het. Morgen zouden alle trams en bussen weer zoals gepland moeten rijden.

Staken voor beter loon en betere voorwaarden

De staking is een gezamenlijk initiatief van de drie traditionele vakbonden: de christelijke, socialistische en liberale vakbond. Ze willen betere loons- en arbeidsvoorwaarden bedingen in de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst, onder andere een verhoging voor bepaalde vergoedingen.

"We willen een degelijke loonsopslag, maar we blijven realistisch want we weten ook in welke situatie we vandaag zitten", zegt Geert Witterzeel van het gemeenschappelijk vakbondsfront. "Maar we vragen een betere verloning voor ploegenarbeid, voor zaterdagwerk, we vragen ook werkzekerheid en we vragen dat de directie de eisenbundel die ze naar het personeel hebben toegeschoven, terug intrekt want daarmee komen een aantal verworven rechten op de helling te staan."

De directie zegt dat ze gebonden is aan de wettelijk vastgelegde loonsverhoging van 0,3 procent en stelt dat als er ergens iets wordt bijgegeven, dat er elders iets moet worden afgenomen.

Ook in de namiddag volgen alle personeelsleden de staking op en rijden ze niet uit met hun bus of tram. Sommige lijnen van De Lijn zijn verpacht aan externe privébedrijven en chauffeurs. Op deze lijnen rijden de bussen wel normaal.