Minderjarigen raken toch vlot aan alcohol

Minderjarigen kunnen nog altijd vrij vlot aan alcohol geraken, al is dat verboden. Bij controles door de controledienst Tabak en Alcohol van de FOD Volksgezondheid ging vorig jaar 1 op de 3 zaken in de fout. In totaal werden 28 pv's opgesteld.

Sinds 10 januari 2010 mag er geen alcohol worden geschonken aan jongeren onder de 16 en voor sterke drank geldt een verbod tot 18 jaar. Verkopers mogen aan potentiële kopers vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen zodat de verkopers de leeftijdslimieten kunnen controleren.

Bij de controles scoorden de horecazaken en festivals relatief goed. Slechts in 48 van de 560 gecontroleerde horecazaken (8 procent) werden inbreuken vastgesteld. Bij de 41 gecontroleerde evenementen (festivals en gelijkaardige evenementen) had slechts 1 op de 4 geen specifieke maatregelen genomen om de leeftijd van jongeren te controleren.

Een groot probleem is er nog bij de jongerenfuiven, waar 45 procent van de gecontroleerde feestjes niet in orde was en er toch alcohol werd geschonken aan jongeren. Dat komt omdat het zaalpersoneel vaak zelf onder de 18 is en zich niet goed geplaatst voelt om leeftijdsgenoten te controleren.

De grootste verbetering is er bij de automaten. Begin 2010 werd bijna bij geen enkele automaat de alcoholverkoop gecontroleerd. Na een grootschalige actie van de controleurs zijn inmiddels de alcoholische dranken uit de meeste automaten verdwenen of zijn er identificatiesystemen geïnstalleerd om leeftijdscontroles mogelijk te maken.