Partijraad steunt deadline voor Belfortploeg

De partijraad van Vlaams Belang heeft zich achter het advies geschaard dat de Belfortgroep zichzelf tegen eind juni moet ontbinden. Zoniet worden de Gentse dissidenten uit de partij gezet. Francis Van den Eynde beklemtoonde dat de Belfortploeg de partij niet vrijwillig zal verlaten.
vlnr: Kristina Colen, Francis Van den Eynde en Geert De Jaeger.

Een ruime tweederdemeerderheid steunde het advies van de commissie Verzoening en Tucht: 61 leden stemden voor, 23 tegen en er waren ook 6 onthoudingen. "Een tegenvallend resultaat voor het partijbestuur", vindt Senaatsfractieleider Jurgen Ceder.

Het hoge aantal tegenstemmen bewijst volgens voorzitter Bruno Valkeniers (foto) dat de beslissing pijnlijk en moeilijk was. Dat de discussie ook langer duurde dan verwacht, wijst ook in die richting. Valkeniers benadrukte dat intern debat binnen Vlaams Belang perfect mogelijk is, maar geen enkele partij kan het zich veroorloven om in de pers concurrentie tegen zichzelf te voeren.

De Gentse dissidenten krijgen nu tot het einde van deze maand de tijd om zichzelf te ontbinden en te plooien naar de beslissing van de partijraad. Doen ze dat niet, dan zetten ze zichzelf uit de partij, aldus nog Valkeniers. Om uit de partij gezet te worden, is geen nieuwe partijraad meer nodig.

"We zullen partij niet vrijwillig verlaten"

Na afloop verklaarde Van den Eynde (foto) namens de Belfortploeg dat "onze vermoedens en angsten in verband met de totale machtsgreep door de "Antwerpse gemeenteraadsfractie" op de partij in Oost-Vlaanderen bevestigd werden".

Met een strop om zijn hals kondigde het voormalige Gentse Kamerlid aan dat "wij de partij niet vrijwillig zullen verlaten". "Deze strop symboliseert wat ons wordt aangedaan, maar de strop is ook een symbool van Gentse standvastigheid."

"Het Vlaams Belang is niet langer de non-conformistische Vlaams-nationale volkspartij van weleer, maar heeft meer weg van een electorale club die slechts de belangen van de partijtop en een kleine groep daarrond als doel heeft", aldus Van den Eynde.

Wat zit de Belfortgroep precies dwars?

De Belfortploeg bestaat uit vijf van de negen Gentse gemeenteraadsleden van Vlaams Belang (Francis Van den Eynde, Kristina Colen (de zus van VB-Kamerlid Alexandra Colen), Geert De Jaeger, Omer Denis en Mireille Van Bellegem). De  dissidente Vlaams Belangers hebben scherpe kritiek op de partijtop en zijn het niet eens met de koers die de partij vaart.

"We hebben in de partij de laatste 30 jaar onze stijl niet aangepast. Filip Dewinter blijft vasthouden aan het “vuilgebekt" zijn. Ik ben van mening dat men zijn waarheid moet kunnen vertellen, maar men moet dat doen met woorden die overtuigen, en niet met woorden die shockeren", legde Van den Eynde gisteren uit in "Vandaag" op Radio 1.

"Er is een "sclerosering" aan het optreden in de partij", aldus nog Van den Eynde. "Een aantal mensen zit al jaren vastgeroest op zijn zetel. Er moet af en toe verandering komen, maar bij ons gebeurt dat niet. De top van de partij blijft bestaan uit dezelfde Antwerpenaren."