Schoonmaak van koelwater Fukushima stilgelegd

In de kerncentrales van Fukushima is een schoonmaakoperatie van het koelwater in de kerncentrales na enkele uren stilgelegd. Volgens de uitbater, de Japanse energiemaatschappij Tepco, is de straling te hoog om ermee door te gaan.
Deze tanks maken deel uit van de zuiveringsinstallaties voor het radioactief water.

Tijdens de schoonmaakoperatie stegen de stralingsniveaus in de kerncentrales sneller dan verwacht, zegt een woordvoerder van Tepco. Daarom is om veiligheidsredenen beslist om de zuiveringsoperatie stil te leggen. "Het stralingsniveau aan de machine die caesium moet absorberen, is sneller gestegen dan bij onze initiële projecties", specifieert de woordvoerder.

Ingenieurs en technici moeten nu onderzoeken wat de oorzaak van de versnelde stijging is. Zolang de oorzaak niet gevonden is, kan de schoonmaakoperatie niet voortgezet worden. De woordvoerder wilde geen voorspelling maken wanneer de schoonmaak opnieuw kan starten, "maar het is niet iets dat weken zal duren".

Het radioactieve water bevindt zich in bassins op de gronden van de kerncentrale. Het zuiveren van het water moet dringend gebeuren omdat het regenseizoen in Japan gaat beginnen. Door het regenwater dat in de bassins zou vallen, kunnen de bassins overlopen, waardoor het radioactieve water terecht kan komen in de grond of naar de zee kan vloeien. Dat zou binnen de week wel eens het geval kunnen zijn indien er veel regen valt. Eerder is al radioactief water gelekt in de zee.

Na 3 maanden nog altijd acuut gevaar

De kerncentrales in Fukushima werden geraakt door de aardbeving en de daaropvolgende tsunami van 11 maart jongstleden. Enkele centrales op de site vielen stil vlak na de aardbeving en de noodgeneratoren die de centrales in gang moesten houden, waren beschadigd door de tsunami en werkten niet naar behoren.

Er was verschillende keren een acuut gevaar voor een meltdown, een zogeheten kernsmelting waarbij de reactor oververhit raakt en de brandstofelementen smelten. Daardoor kan een grote hoeveelheid radioactief materiaal vrijkomen.

Om dergelijk scenario te voorkomen, werd massaal zeewater aangevoerd om de kerncentrales te koelen, in totaal naar schatting 110.000 ton water. Dat water is radioactief en wordt op de gronden van de kerncentrale opgeslagen. Het water dreigt nu dus in de grond terecht te komen of in zee te lekken.

De aardbeving en tsunami hebben officieel aan 15.281 mensen het leven gekost, nog 8.492 mensen zijn vermist. 88.873 huizen raakten beschadigd, net als 3.970 wegen en 71 bruggen.