"Eerst hogere uitkering, dan sneller afbouwen"

Mensen die hun baan verliezen zouden tijdelijk een iets hogere werkloosheidsuitkering moeten krijgen, maar die zou daarna wel versneld moeten dalen. Dat CD&V-voorstel heeft Servais Verherstraeten nog eens verdedigd in "De zevende dag".

Ons land moet tegen 2015 op zoek naar 22 miljard euro om de begroting in evenwicht te krijgen. De Europese Commissie deed 2 weken geleden nog enkele aanbevelingen en had het onder meer over een afschaffing van de werkloosheidsuitkering in de tijd, maar daarrond is geen meerderheid te vinden.

CD&V gooit daarom opnieuw een oud voorstel op tafel: laat mensen die werkloos worden eerst wat meer krijgen dan nu het geval is, maar bouw dat bedrag wel versneld af in de tijd.

"Grijp gewoon terug naar het regeerakkoord van Leterme I", stelt CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten in "De zevende dag" op Eén. "De N-VA was daar toen mee akkoord, net als Open VLD, PS en MR. Het zal een beetje pijn doen, pijnloos kan niet, maar er zijn mogelijkheden."

N-VA-fractieleider Ben Weyts steunt het voorstel, maar zegt wel dat er nog veel meer nodig is om de begroting opnieuw in evenwicht te brengen. "Dit voorstel zal niet genoeg zijn, we moeten veel meer doen. De Vlaamse regering heeft in 2 jaar tijd 8% bespaard, het kan dus wel. Er is nood aan meer hervormingen, meer saneren. We moeten durven veranderen en we moeten dat durven zeggen."

Volgens de N-VA en Open VLD zijn het vooral de vakbonden die verdere hervormingen tegenhouden. "Wie wil er nu eindelijk hervormingen doorvoeren? Er zijn een aantal linkse partijen die daar erg conservatief blijven", vindt Patrick Dewael (Open VLD). Hij hoopt dat de politici nu het heft in handen nemen en enkele moeilijke beslissingen nemen.

Maar CD&V en de SP.A, de 2 partijen die sterk gelinkt zijn aan een vakbond, willen het sociaal overleg geenszins overboord gooien. "We mogen blij zijn dat er nog vakbonden zijn", zegt Bert Anciaux (SP.A). "We zijn vragende partij dat zij spreken en we gaan hen niet zomaar laten vallen."

"Wij sluiten niemand uit, ook SP.A niet"

Ben Weyts herhaalde nog eens dat hij de SP.A niet als een gesprekspartner ziet bij de onderhandelingen over een nieuwe regering.

Bert Anciaux is er alvast niet rouwig om dat de N-VA zijn partij negeert. "Wij zijn niet geïnteresseerd in een Vlaams front als dat een conservatief rechts front is."

Patrick Dewael sluit geen partijen uit, maar wil wel alleen praten met partijen die hervormingen willen.

Servais Verherstraeten herhaalde nog eens dat de SP.A voor hen niet moet worden uitgesloten. "Laat ons eerst kijken en spreken over de inhoud en de toekomst van ons land. We zullen achteraf wel zien met wie dat dan gebeurt. Iedereen weet dat wij geen exclusieven hebben. Wij sluiten niemand uit, ook de SP.A niet."