"Nu akkoord over staatshervorming maken"

Europees president Herman Van Rompuy roept de Belgische politici op om nu een akkoord te sluiten over de staatshervorming. Hij raadt hen aan om niet te wachten tot na het zomerreces want "over een paar maanden is het te laat".

"U denkt toch niet dat de Brusselse partijen - en één partij is dan nog heel uitgesproken, het FDF - 1 jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen een akkoord gaan sluiten over Brussel-Halle-Vilvoorde", zegt Van Rompuy in De zevende dag op Eén. "En zonder een akkoord over BHV is er geen globaal akkoord."

Van Rompuy ziet wel nog een akkoord mogelijk, "maar het moet zo snel mogelijk gebeuren. Eens men verkiezingen heeft, waar de zaken op de spits worden gedreven, en daarna nog opnieuw gaan onderhandelen in het licht van de gemeenteraadsverkiezingen...neen, het is nu dat men het moet doen, nu is er nog even tijd."

De Europese president denkt ook dat nieuwe federale verkiezingen niet veel zoden aan de dijk zullen brengen. "Het zal zijn zoals in de Franse Derde Republiek voor de oorlog: men neemt dezelfden en men herbegint."