Australië laat industriële vervuilers betalen

De Australische regering heeft haar plannen bekendgemaakt om de grote industriële vervuilers vanaf volgend jaar een belasting op te leggen. Het voorstel moet wel nog door het parlement worden goedgekeurd.

De nieuwe regeling zou op 1 juli 2012 van kracht worden en geldt voor alle bedrijven die jaarlijks minstens 25.000 ton CO2 produceren. Per ton CO2 die ze uitstoten, zouden ze 23 Australische dollar moeten betalen (omgekeerd ongeveer 17 euro). Naar schatting 500 bedrijven zouden onder de regeling vallen.

De land- en bosbouwsector zouden niet moeten betalen. Staal- en elektriciteitsbedrijven en mijnbouwbedrijven zouden een compensatie krijgen om erop toe te zien dat ze aan de slag kunnen blijven. Ook de consumenten zouden de gevolgen van de heffing voelen: er wordt rekening gehouden met een prijsstijging van 1 procent als de belasting zou worden doorgerekend. In ruil belooft de regering lastenverlagingen.

"Als een land moeten we een prijs zetten op koolstof en een toekomst met schone energie creëren", zegt de Australische premier Julia Gillard (kleine foto links bovenaan). "Australiërs willen het juiste doen voor het milieu." Toch is er veel kritiek van de industrie en van de oppositie. Volgens hen bedreigt de CO2-heffing de concurrentiekracht van Australië. Uit peilingen blijkt dat een meerderheid van de gewone Australiërs het plan ook niet zou zien zitten.

"Een poliieke oorlog tegen de heffing"

De regeling moet nog door het parlement worden goedgekeurd en dat zal waarschijnlijk niet zonder slag of stoot verlopen. De meerderheid heeft in het parlement slechts een zitje op overschot. De oppositie heeft al aangekondigd dat ze "een politieke oorlog" zal voeren tegen de CO2-heffing.

Australië is een van de grootste vervuilers ter wereld. Voor het opwekken van energie is het land voor 80 procent afhankelijk van steenkool. De maatregel zou alvast van kracht blijven tot 2015, daarna zou er een nieuw plan komen waarbij emissierechten worden verhandeld. In die drie jaar hoopt de regering 27,8 miljard Australische dollar (bijna 21 miljard euro) binnen te halen.

Tegen 2020 hoopt de Australische regering de uitstoot van broeikasgassen met 159 miljoen ton te verminderen, een daling met 5 procent ten opzichte van de uitstoot in 2000.

Meest gelezen