"Voorstellen over Brussel onaanvaardbaar"

De voorstellen over Brussel in de nota van formateur Di Rupo zijn onaanvaardbaar. Dat zei Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) tijdens een toespraak in het Brusselse stadhuis naar aanleiding van 11 juli. Volgens Peumans brengen de voorstellen de tweetaligheid van de hoofdstad in gevaar.

De kruim van de Vlaamse én Franstalige politieke wereld - inclusief formateur Elio Di Rupo (PS) - was vanochtend op het Brusselse stadhuis bijeen voor de officiële 11 juliviering. Een perfecte plaats en publiek voor Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) om zijn boodschap te verkondigen.

In zijn toespraak legde hij vooral het accent op Brussel. Peumans noemde het hoofdstedelijk gewest geen evidente uitdaging, met onder meer de grote samenlevingsproblemen en de hoge werkloosheid. Volgens de parlementsvoorzitter is er een gezonde dosis tolerantie en bijsturing nodig om dat allemaal aan te pakken.

Peumans kwam in zijn toespraak ook terug op de nota van formateur Di Rupo, die door zijn partijvoorzitter eerder deze week de grond werd ingeboord. Peumans noemde de voorstellen over Brussel in de nota onaanvaardbaar. "Het moet mij van het hart, de voorstellen die de formateur inzake Brussel formuleerde, staan haaks op de resolutie die in het Vlaams Parlement werd goedgekeurd", zei Peumans.

"De wettelijke tweetaligheid van onze hoofdstad dreigt een lachertje te worden. Onze Vlaamse vertegenwoordiging in het bestuur van het Brussels Gewest wordt in dit voorstel de facto uitgehold. Brussel krijgt er jaarlijks wel bijna 600 miljoen euro bij, maar ik bespeur in deze voorstellen geen moedige maatregelen om Brussel efficiënter en beter te besturen."

Later zei Peumans in "Vandaag" dat N-VA neen blijft zeggen tegen de nota van formateur Di Rupo. Volgens hem heeft een deel van de Franstalige pers de woorden van Bart de Wever fout geïnterpreteerd. De Wever had bij de 11 juliviering in Brussel gezegd dat hij wil voortpraten als het een nota wordt met minder belastingen en meer hervormingen.  "Maar zoals dat de situatie nu voorligt, is er geen enkel signaal dat erop wijst dat er enige verandering optreedt. Dus, het antwoord op dit ogenblik is neen", zei Peumans.

Demotte: "Stoppen met uitspraken in media"

Ook aanwezig op de 11 juliviering was Waals minister-president en minister-president van de Franse Gemeenschap Rudy Demotte (PS, foto in tekst). Hij riep op om de impasse rond de tafel te doorbreken en elkaar niet in de media af te maken.

"Iedereen moet stoppen met olie op het vuur te gooien. We moeten de dialoog rond de tafel hervatten en stoppen met uitspraken te doen in de media", zei Demotte. Alle publieke verklaringen van de voorbije dagen brengen een oplossing niet dichterbij, meent hij.

De PS'er deed een oproep aan "alle redelijken en gematigden" om de dialoog te hervatten. "We moeten nu zwijgen en dialogeren", klonk het.

Op de vraag of Di Rupo zijn nota zal herschrijven, zoals CD&V en de N-VA vragen, kwam er geen antwoord. Ook niet van Di Rupo zelf, die na de toespraken snel de zaal verliet.