Fluxys in cassatie tegen arrest-Ghislenghien

Fluxys, de beheerder van het gasnet in ons land, trekt naar cassatie tegen het arrest van het hof van beroep dat Fluxys medeverantwoordelijk verklaarde voor de ramp in Ghislenghien.

Op 28 juni werd Fluxys veroordeeld tot een boete van 264.000 euro wegens doodslag en onvrijwillige slagen en verwondingen door gebrek aan vooruitziendheid of voorzorg.

Het bedrijf beklemtoont dat het cassatieberoep geen impact heeft op de afhandeling van de schadevergoeding voor de slachtoffers. "Fluxys en zijn verzekeraars blijven zich constructief opstellen", luidt het.

Het gasbedrijf is wel van oordeel dat het arrest van het hof van beroep een gevaarlijk precedent schept voor de veilige exploitatie van het aardgasvervoersnet. "Het arrest van het hof houdt een radicale wijziging in ten opzichte van de tot voor kort gebruikelijke rechtspraak over aansprakelijkheid", klinkt het. "Veiligheid bij werken in de nabijheid van leidingen is immers een zaak van iedereen die erbij betrokken is en niet alleen van de beheerder van de infrastructuur."

Ook het bedrijf Husqvarna Belgium, de bouwheer van de bedrijfswerf, en de twee veiligheidscoördinatoren hebben cassatieberoep aangetekend.

Bij de ramp in Ghislenghien vielen 24 doden en 132 gewonden. Op 30 juli 2004 ontplofte een hogedrukgasleiding op een werf in de industriezone van Ghislenghien.