Obama verhoogt de druk op de Republikeinen

De Amerikaanse president Barack Obama verhoogt de druk op de Republikeinen in het parlement, om een akkoord te sluiten over de begroting en de maximaal toegelaten schuld van Amerika. Obama zei dat hij een fundamentele oplossing wil voor jaren en geen voorlopige oplossing.

De Republikeinen blokkeren in het Congres een ontwerp van begroting van president Obama. Als er begin augustus geen oplossing komt, kan de VS niet extra lenen en dreigt het de schulden niet te betalen. Vannacht zijn de Democratische en Republikeinse leiders van het Congres anderhalf uur gaan praten met president Barack Obama, maar er is geen akkoord uit de bus gekomen.

De kwestie is dringend, want tegen 2 augustus bereikt de VS het "schuldplafond" van 14,3 biljoen dollar, het maximale bedrag dat er geleend mag worden.

Obama wil dat schuldplafond optrekken, maar dat kan enkel als de Republikeinen mee aan boord stappen en er dus een akkoord is over de begroting. Als dat akkoord er niet komt, kan de VS een aantal schulden niet betalen en dat zou wereldwijd zware gevolgen kunnen hebben.

Obama heeft nu op een persconferentie de Republikeinen opgeroepen om toegevingen te doen. "We doen verheven uitspraken over hoe we het begrotingstekort moeten controleren, hoe we dat verschuldigd zijn aan onze kinderen en kleinkinderen. Wel, laten we er werk van maken. Laten we het doen. Ik ben bereid", zei Obama.

Hij zal nu elke dag vergaderen, tot er een akkoord is en desnoods zal hij ook elke dag een persconferentie houden.

Onenigheid

Beide partijen zijn het grondig oneens over de begroting. Die vertoont een groot tekort en er moet dus worden bespaard, maar de vraag is hoe. President Obama en zijn Democraten die de meerderheid hebben in de Senaat, willen de belastingsvoordelen die de rijkere Amerikanen kregen onder ex-president George W. Bush terugschroeven.

Dat is onbespreekbaar voor de Republikeinse meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Zij geven de voorkeur aan snoeien in overheidsuitgaven en dan vooral in de sociale sector. De Republikeinen voelen de hete adem in hun nek van de populistische Tea Party die vooral wil hakken in de sociale zekerheid en ouderenzorg.