"Begrotingstekort zal 1 miljard lager uitvallen"

Het tekort op de begroting in België zal voor dit jaar 1 miljard lager uitvallen dan verwacht. Dat heeft premier Yves Leterme (CD&V) aangekondigd op een persconferentie naar aanleiding van het tweejaarlijkse landenrapport van de OESO.

"In plaats van een begrotingstekort van 3,6 procent van het bbp, stevenen we af op een tekort van slechts 3,3 procent", verklaarde de premier.

Hij wees er fijntjes op dat België hiermee de aanbevelingen van de OESO volgt, en volgens de premier is er dan ook geen enkele reden waarom ons land meegesleurd zou worden in de financiële crisis.

Sussende taal dus bij de premier, maar de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling riep ons land in haar rapport toch op om de openbare financiën "dringend" verder te saneren, in het licht van de hoge staatsschuld en de oplopende kosten van de vergrijzing. Angel Gurria, secretaris-generaal van de OESO, waarschuwde ook voor de druk van de financiële markten. "De schuldencrisis spaart niemand in de eurozone, en zeker België niet", zei hij.

Concreet raadt de OESO aan om te snoeien in de uitgaven, waarbij alle politieke niveaus hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Aan de inkomstenzijde moet de fiscaliteit evolueren naar een systeem dat minder "verstorend" werkt, waarbij het gewicht van de lasten uit arbeid vermindert. De OESO heeft ook bijzondere aandacht voor groene fiscaliteit, die in België nog maar weinig ontwikkeld is.