"Schuldencrisis spaart niemand, zeker België niet"

De OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, heeft erop aangedrongen dat België snel werk maakt van een harde kuur van saneringen. "De schuldencrisis spaart niemand in de eurozone, en zeker België niet", zegt topman Angel Gurria.

De OESO is een organisatie van meer dan dertig van de rijkere industrielanden. Vandaag werd het tweejaarlijkse rapport met aanbevelingen voor België voorgesteld.

België mag de bankencrisis dan beter hebben doorstaan dan vele andere eurolanden, we moeten toch dringend de openbare financiën saneren, klinkt het bij de OESO. De overheidsschuld blijft te hoog, dus moet er voor de OESO worden gesnoeid in de uitgaven van de overheid. De organisatie formuleert daarbij harde aanbevelingen, die voor een deel gelijklopen met de aanbevelingen van de Europese Commissie, eerder dit jaar.

  • De automatische loonindexering moet geleidelijk worden afgeschaft en alle energieproducten moeten uit de gezondheidsindex.
  • Er moet een belastinghervorming komen waarbij arbeid minder wordt belast. Groene fiscaliteit moet worden uitgebouwd, want die is in ons land nog maar weinig ontwikkeld. Ons land verbruikt ook te veel energie, zegt de OESO. Daarom moeten vooral de belastingen op diesel worden verhoogd en de belastingvoordelen voor bedrijfswagens moeten worden verminderd.
  • Minder mensen mogen vervroegd met pensioen gaan. De overheid moet langer werken aantrekkelijk maken. Ook wil de organisatie dat de pensioenen zwaarder worden belast.
  • De deelstaten moeten meer verantwoordelijk worden voor de eigen inkomsten. Anderzijds moeten de regio's bijdragen aan de federale begroting. Dat laatste ligt erg gevoelig bij de huidige Vlaamse regering.
  • België moet meer doen om migranten aan het werk te helpen. Volgens het rapport schiet te talenkennis van migranten tekort. Daarom vraagt de organisatie dat België kinderopvang tot drie jaar verplicht maakt.

Niet elke aanbeveling is politiek of sociaal-economisch gezien haalbaar, zo bleek ook al na de reacties op de aanbevelingen van de Europese Commissie. Maar de OESO dringt wel aan op ingrijpend plan, dat er snel moet komen. "De schuldencrisis spaart niemand in de eurozone, en zeker België niet", zegt Angel Gurria, de secretaris-generaal van de OESO. Hij waarschuwt voor de druk van de financiële markten.

Bij de voorstelling van het rapport van de OESO heeft ontslagnemend premier Yves Leterme (CD&V) bekendgemaakt dat het tekort op de Belgische begroting 1 miljard lager zal uitvallen dan verwacht.