Hulpverleners krijgen spreekrecht over misbruik

Hulpverleners die sterke aanwijzingen hebben dat een minderjarige seksueel misbruikt wordt of dat daar gevaar toe is, kunnen dat voortaan melden. Tot nu toe mochten ze niet naar de politie stappen vanwege hun beroepsgeheim. De Kamercommissie Justitie heeft daarover vanavond een wetsvoorstel goedgekeurd. Ook wordt de verjaringstermijn voor misbruik opgetrokken tot 15 jaar.

Het wetsvoorstel dat nu is goedgekeurd door de Kamercommissie Justitie omvat een aantal aanbevelingen die zijn gedaan door de bijzondere commissie over seksueel misbruik (zie foto). Die werd opgericht naar aanleiding van de schandalen in de kerk. Volgende week buigt de Kamer zelf zich over de tekst.

Mensen die door een beroepsgeheim gebonden zijn, zullen voortaan makkelijker aangifte kunnen doen. Er komt geen spreekplicht, maar het spreekrecht wordt wel uitgebreid. Tot nu toe mochten hulpverleners alleen naar de politie stappen als het slachtoffer hen persoonlijk over het misbruik verteld had. Binnenkort maakt het niet meer uit wie de hulpverlener ingelicht heeft.

Het voorstel trekt de verjaringstermijn ook op van tien naar vijftien jaar. Minderjarigen zullen dus nog vijftien jaar de tijd hebben om aangifte te doen vanaf hun meerderjarigheid. Verhoren van minderjarigen die het slachtoffer zijn van seksueel misbruik zullen audiovisueel moeten worden opgenomen.

Er komt ook een uitbreiding van de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. Dat moet het mogelijk maken bij elke veroordeling voor seksueel misbruik de terbeschikkingstelling te kunnen opleggen, dus ook wanneer die veroordeling samenvalt met een veroordeling voor een ander feit. Daarnaast pakt het wetsvoorstel het bewust bekijken en downloaden van kinderporno ook harder aan.

Slachtoffers zullen zich ten slotte makkelijker als benadeelde partij kunnen laten registreren. Vroeger moest dat bij het secretariaat van het Openbaar Ministerie gebeuren, wat vaak een grote drempel was. Voortaan zal dat gewoon bij de politie kunnen. Ze zullen ook beter op de hoogte worden gehouden van de stand van zaken van hun dossier.