Ook Jurgen Ceder trekt Belangdeur achter zich dicht

Jurgen Ceder, Senaatsfractieleider voor Vlaams Belang, verlaat de partij. Zijn vertrek komt een dag na dat van erevoorzitter Frank Vanhecke. Volgens Ceder slaagt de partij er niet in om zich te vernieuwen.
Jurgen Ceder tijdens de begrafenis van Marie-Rose Morel begin dit jaar.

Jurgen Ceder zit al sinds 1995 in de Senaat voor Vlaams Belang. Hij is ook hoofd van de juridische dienst van de partij. Ceder leeft al langer in onmin met de top van Vlaams Belang. Net als de Belfortploeg - een aantal dissidente Vlaams Belangleden uit Gent die onlangs uit de partij werden gezet - en erevoorzitter Frank Vanhecke, is ook hij het niet eens met de harde stijl die de top blijft hanteren. 

"De redenen voor mijn ontslag zijn veelvuldig, maar de voornaamste is de vaststelling dat de partij er maar niet in slaagt zich te vernieuwen op gebied van leiding en stijl", verduidelijkt hij. Volgens Ceder slaagt de leiding van de partij er niet in om afscheid te nemen van de "oude en versleten methodes van drammerige propaganda en politieke provocatie".

Het vertrek van Ceder komt niet als een verrassing. Ceder was een goede vriend van wijlen Marie-Rose Morel en een medestander van Frank Vanhecke, die gisteren uit de partij stapte. Vanhecke had de top een ultimatum gesteld: ofwel moest de Belfortploeg opnieuw tot de partij toegelaten worden, ofwel zou hij opstappen. Voorzitter Bruno Valkeniers liet al meteen verstaan dat hij bij zijn beslissing bleef om de dissidente Gentenaars aan de deur te zetten en dus trok ook Vanhecke de deur achter zich dicht.

Ceder volgt nu zijn voorbeeld. Vorige week donderdag had hij aan een speciaal partijbestuur nog een aantal voorstellen voorgelegd om het tij nog te doen keren, zoals vervroegde verkiezingen voor het voorzitterschap en partijbestuur in het najaar, maar het partijbestuur zag geen redenen om daar op in te gaan.

Ceder gaat zich nu beraden over zijn politieke toekomst. Hij treedt alvast voorlopig niet toe tot de Belfortploeg omdat die te veel verbonden is met Vlaams Belang. De leegloop bij de partij lijkt in elk geval nog niet voorbij...