Vlaamse jongeren lezen beter dan gemiddeld

De Vlaamse jongeren kunnen goed lezen. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie. Zo'n 13,4% leest niet zo goed, maar dat is weinig in vergelijking met de andere landen. In Europa doen alleen Finland en Estland beter.

De studie bij 15-jarigen werd afgenomen in 2009. Uit de cijfers blijkt dat Vlaanderen dus goed scoort. Het Belgische gemiddelde ligt echter een stuk lager, vooral door de zwakke prestatie van de Waalse jongeren. Daar presteert zowat 25% ondermaats. Alleen Bulgarije, Letland, Litouwen, Roemenië en Oostenrijk doen slechter.

Voor eind 2020 moeten de EU-landen het aandeel zwakke lezers terugbrengen tot minder dan 15%. Naast Finland, Estland en Vlaanderen, halen voorlopig alleen Denemarken en Polen die norm.

Volgens de onderzoekers verbetert de leesvaardigheid van de jongeren zowat overal, maar is er in de meeste landen nog te weinig aandacht voor de kwetsbare groepen zoals jongens, kinderen uit armere milieus en migranten.