Voorakkoord in jeugdinstelling Everberg

In de gesloten jeugdinstelling De Grubbe in Everberg hebben de vakbonden en de directie een voorakkoord bereikt over de werkomstandigheden. Het sociaal conflict in de instelling sleept al een tijdje aan.

Het personeel van de gesloten jeugdinstelling voert al sinds begin juli actie om het personeelsgebrek aan te klagen. In de instelling is sinds kort plaats voor 40 jongeren, in plaats van 30. Er kwamen ook 4 extra werknemers, maar de vakbonden vonden dat onvoldoende.

In het voorakkoord staat echter niets over extra personeel. Wel zijn er nieuwe werkafspraken vastgelegd. Er wordt ook werk gemaakt van de voorbereidingen om de instelling volledig over te hevelen naar de Vlaamse Gemeenschap.

Intussen wordt volgens het heersende systeem voortgewerkt zolang er minder dan 30 jongeren zijn en wordt er een noodplan opgesteld dat in werking moet treden als het aantal jongeren stijgt.

Morgenmiddag wordt het voorakkoord aan de werknemers voorgelegd.