"Snel werk maken van besparingen"

Het Internationaal Muntfonds (IMF) vraagt Italië om het begrotingstekort versneld terug te dringen. De regering in Rome moet daarvoor in de eerste plaats snijden in de uitgaven.

De laatste dagen is er onrust ontstaan op de financiële markten over de toestand van Italië. Gevreesd wordt dat het land het volgende slachtoffer zal zijn van de financiële crisis die eerder Griekenland, Ierland en Portugal heeft getroffen. Gisteren nog steeg de rente op Italiaanse overheidsobligaties van 5,6 tot 5,8 procent. Als die rente blijft stijgen, kan het land het moeilijk krijgen om zijn schulden te herfinancieren.

De Italiaanse minister van Financiën Guido Tremonti (foto boven) heeft gisteren aangekondigd dat de regering de volgende drie jaar 48 miljard gaat besparen. Het begrotingstekort van 3,9 procent van het bbp moet tegen 2014 helemaal weggewerkt zijn. De regering stelt besparingen in de overheidssector in het vooruitzicht, een hervorming van het pensioensysteem en aanpassingen aan de fiscaliteit.

Het IMF zegt dat het besparingsplan van de Italiaanse regering een stap in de goede richting is, maar dringt aan op een strikte uitvoering ervan. De organisatie waarschuwt het land bovendien dat het de economische groei misschien te hoog heeft ingeschat en vraagt ook meer duidelijkheid over de belastinghervormingen.

In een antwoord op de vraag van het IMF heeft Tremonti aangekondigd dat het besparingsplan nog aangescherpt zal worden en dat het ten laatste overmorgen goedgekeurd zal zijn.