"Terugschroeven treinaanbod nog niet beslist"

Voor de komende jaren is er nog geen beslissing genomen over het terugschroeven van het aanbod van de NMBS. Dat heeft minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte (CD&V) in de Kamer verklaard.

Vervotte kreeg tijdens het wekelijkse vragenuurtje enkele vragen voorgeschoteld over de "gebrekkige dienstverlening bij de NMBS" en de afschaffing van treinen. De minister herinnerde eraan dat het spoorbedrijf de opdracht heeft volgend jaar naar een schuldstabilisatie te gaan om in 2015 met een evenwicht aan te knopen. Daarbij is nog geen beslissing genomen over het treinaanbod, zei Vervotte.

Er bestaat een oplijsting van treinen waarvan de inkomsten lager liggen dan de energiekosten en waarvan de dekkingsgraad tussen 5 en 10 procent ligt. Dat betekent volgens de minister niet dat die allemaal zullen worden afgeschaft. Een en ander moet ook worden afgetoetst aan onder andere de klantenvisie, de beheersovereenkomst en de mobiliteitsvisie. Ze vindt het wel zinvol om te bekijken of op sommige plaatsen een alternatief meer verantwoord is.

Niet alles zal in één keer worden beslist, stelde de minister. Voor 2012 werden wel al knopen doorgehakt over de sluiting van vier stopplaatsen, de aanpassing van het aanbod in de zomer- en kerstperiode, de reorganisatie van de tarieven aan boord, de rationalisering van de verkoop in 38 kleine stations (sluiting van de loketten, nvdr) en een selectief vervangingsbeleid.