Letterlijk: mededeling Elio Di Rupo

Dames en Heren,

Deze ochtend heb ik met de 7 partijvoorzitters vergaderd die hun beschikbaarheid bevestigd hebben om een onderhandeling op te starten.

Elke partij heeft zijn intentie herhaald om naar de onderhandeling te komen met haar amendementen zowel op het sociaal-economische als op het institutionele vlak. Zo kan de inhoud van de basisnota evolueren naar een regeerakkoord.

De doelstelling van de vergadering van de 7 partijen van deze voormiddag was om de gevolgen te analyseren van de politieke situatie na de antwoorden geformuleerd door de verschillende politieke partijen.

Ik heb kunnen vaststellen dat er een klimaat van wederzijds respect is en dat iedereen zich bewust is van de ernst van de situatie voor de burger, Vlamingen, Walen en Brusselaars.

Ik heb een unanieme wil vastgesteld van de 7 partijen, die 92 zetels op 150 vertegenwoordigen in het parlement, om het land uit de crisis te halen en het een volwaardige regering te geven.


Dames en Heren,

Wij hebben echter ook moeten vaststellen dat de 7 partijen geen twee derde meerderheid vertegenwoordigen, noch een meerderheid in de twee taalgroepen in het Parlement. Om een staatshervorming te kunnen realiseren, is een twee derde meerderheid nodig, dit wil zeggen minimum 100 zetels op 150 in het Parlement.

Wij zijn ervan overtuigd dat het meest dringend is een antwoord te geven op de budgettaire en financiële crisis. Een grote staatshervorming is ook absoluut nodig om ons land te stabiliseren en om meer bevoegdheden en autonomie aan de Gewesten en Gemeenschappen te geven zodat ze een doeltreffender beleid kunnen voeren.

Wij denken dat het, met goede wil, mogelijk is om een dynamiek op gang te brengen die kan leiden tot een duurzame oplossing voor de burgers.

In dit opzicht hebben de 7 partijen met veel belangstelling akte genomen van de laatste verklaringen van de CD&V.

De 7 partijen willen deze opportuniteit aangrijpen om het aantal partners uit te breiden.

Zij stellen voor de voorzitter van de CD&V uit te nodigen om onder andere zijn standpunten en voorstellen te kunnen preciseren.

Ik neem dus onmiddellijk contact met hem op.