Sociaal akkoord bij Hansen Transmissions

De bediendevakbonden hebben met de directie van Hansen Transmissions een sociaal akkoord gesloten na maanden van moeizame onderhandelingen. Het personeel van de vestigingen in Kontich en Lommel hebben het akkoord aanvaard.

Volgens de bediendevakbonden BBTK en LBC houdt het akkoord in dat de directie van de tanwielkastenfabrikant de in het verleden gepresteerde overuren zal uitbetalen. Ook voor de toekomst zijn er duidelijke afspraken gemaakt over meerprestaties.

Het conflict draaide onder meer rond de uitbetaling of recuperatie van overuren, glijdende werktijden en het functieclassificatiesysteem. Door een gewijzigd registratiesysteem dreigden de overuren van heel wat werknemers in het niets te verdwijnen. Eind juni hadden de bedienden van de vestiging in Lommel daarom 24 uur lang de poorten tot het fabrieksterrein geblokkeerd. In mei was ook in Kontich al eens een spontane staking ontstaan.

Een akkoord over een nieuw systeem werd al meermaals bereikt, maar telkens kwam het uiteindelijk toch niet tot een volledige verzoening. Vooral de vraag of het nieuwe systeem ook met terugwerkende kracht zou werken, bleef lange tijd een heikel punt. Eind oktober zullen de vakbonden de naleving van het akkoord een eerste keer grondig evalueren.