Belgische banken slagen in EU-stresstest

De Belgische banken KBC en Dexia zijn geslaagd in de nieuwe stresstest van de Europese Unie. Slechts acht Spaanse, Griekse en Oostenrijkse banken deden dat niet en moeten hun kapitaal optrekken.

Naast KBC en Dexia zijn ook BNP Paribas en ING geslaagd in de test die de Europese Bank Autoriteit (EBA) had laten uitvoeren. Het ging om een hypothetisch crisisscenario waarbij de groei de volgende twee jaar veel lager zou uitvallen dan verwacht en waarbij onder meer ook de vastgoedsector forse klappen zou krijgen.

Van de 91 onderzochte Europese banken zijn er slechts 8 niet geslaagd. Het gaat om vijf Spaanse, twee Griekse en een Oostenrijkse instellingen. Het zijn Banco Pastor, UNNIM, CAM, Caja 3 en Catalunya Caixa uit Spanje, Eurobank en ATE uit Griekenland en Volksbanken uit Oostenrijk. Dat is minder dan verwacht, maar anderzijds merkt de EBA op dat 16 andere instellingen slechts met de hakken over de sloot kwamen.

Wie niet geslaagd is, moet het kapitaal optrekken in samenspraak met de nationale regulator. In totaal zouden de acht betrokken banken 2,5 miljard euro extra kapitaal nodig hebben om een crisis het hoofd te kunnen bieden. Welicht zal de EBA ook aandringen dat de 16 bijna-gebuisden ook meer kapitaal ophalen.

Weerstaat de stresstest de echte stress?

Met de stresstests wil de EBA vooral het vertrouwen terugwinnen in de financiële weerstand van de banken tegenover een mogelijk nieuwe crisis. Dat moet een herhaling van de financiële crisis van 2007 en 2008 voorkomen.

Toch hebben nogal wat analisten vragen bij de stresstest zelf. Zo is die de voorbije maanden uitgevoerd zonder rekening te houden met een eventueel bankroet van Griekenland en net dat scenario wordt niet langer meer uitgesloten.

Bovendien waren er bij de vorige stresstest voor de banken ook al ernstige vragen gerezen. Ook toen viel het resultaat mee, maar viel het op dat de Ierse banken geslaagd waren, en toch onderuit gingen en daarbij de Ierse overheid meesleurden in hun val.

Europese bankenwaakhond EBA

De European Banking Authority (EBA) met zetel in Londen werd begin dit jaar opgericht als nieuw Europees controleorgaan voor de financiële sector. Voortaan zal de EBA toezien op de vrije concurrentie in de financiële sector en tegelijk ook onderzoeken of de banken voldoende kapitaal achter de hand hebben om een eventuele crisis te doorstaan.

Het idee is uiteraard gegroeid na de financiële crisis van enkele jaren geleden. De EBA kan Europese banken dwingen om hun kapitaal te versterken als de nationale overheden dat niet of te weinig doen.

lees ook