Koekelberg beschuldigd van verkrachting

Fernand Koekelberg, de gewezen commissaris-generaal van de federale politie, is in beschuldiging gesteld van verkrachting. Hij wordt voorlopig geschorst in zijn functie als coördinator voor de verbindingsofficieren bij de gewesten en gemeenschappen. Koekelberg ontkent de beschuldigingen ten stelligste.

Enkele kranten meldden vanmorgen dat een jonge vrouw een klacht heeft ingediend tegen Koekelberg wegens verkrachting. De vrouw zegt dat de gewezen commissaris-generaal van de federale politie haar afgelopen zondag wou dwingen tot seks.

Koekelberg is urenlang ondervraagd, maar nadien vrijgelaten. Hij is wel officieel in beschuldiging gesteld door de onderzoeksrechter. Volgens zijn advocaat Marc Uyttendaele is dat gebeurd nog voor hij ondervraagd werd.

Uyttendaele zegt dat Koekelberg de beschuldigingen ontkent. Er is een klacht ingediend tegen de vrouw wegens eerroof. Ook werd aan de gerechtelijke instanties gevraagd om een psychiatrisch onderzoek naar de vrouw te voeren. Uit de eerste resultaten komen tegenstrijdigheden in haar verklaring naar voren. Koekelberg zegt nog dat hij het spijtig vindt dat hij direct beschuldigd werd nog voordat een grondig en volledig onderzoek gevoerd werd dat zijn goede trouw zou aantonen.

Nadat Koekelberg in maart van dit jaar opstapte als commissaris-generaal, werd hij aangesteld als coördinator voor de verbindingsofficieren bij de gewesten en gemeenschappen. Koekelberg wordt voorlopig geschorst in die functie.

Paul Van Thielen, de huidige commissaris-generaal van de federale politie, benadrukt in een persmededeling dat het gaat om "een voorlopige ordemaatregel die zich niet uitspreekt over de inhoud van de zaak, maar die enkel als doel heeft de goede werking van de federale politie te waarborgen. Betrokkene geniet uiteraard het vermoeden van onschuld".