Obama: "VS zal de schulden blijven betalen"

Volgens VS-president Barack Obama hebben zowel Democratische als Republikeinse leiders beloofd dat ze het niet tot een wanbetaling van de schulden van de VS zullen laten komen.

Een ietwat vermoeide president Barack Obama kwam vanavond de Amerikanen moed inspreken over de aanhoudende impasse rond het terugschroeven van het begrotingstekort. 

De belangrijkste leiders van zowel de Democraten als de Republikeinen in het Congres hebben hem beloofd dat ze de crisis niet op de spits zullen drijven. "Amerika moet en zal de gemaakte schulden blijven betalen", beloofde Obama.

De president maakt zich sterk dat de meeste politici, ook bij de Republikeinse oppositie, het eens zijn over het principe van een "evenwichtige begroting", waarbij de schulden moeten worden teruggedrongen door een combinatie van besparingen bij de overheid, bij defensie en in de sociale zekerheid, maar dat er tegelijk ook nieuwe inkomsten moeten komen.

Dat laatste slaat op het terugschroeven van belastingvoordelen voor de rijkste Amerikanen en grote bedrijven, niet op meer lasten voor de middenklasse en de zwaksten, beloofde Obama. Concreet slaat dat op het terugschroeven van belastingverlagingen voor de hoogste inkomens die indertijd door ex-president George W. Bush zijn ingevoerd, iets wat de meeste Republikeinen om electorale reden niet aanvaarden.

Obama had vandaag een dag van bezinning in de overhandelingen over de begroting ingelast, maar verwacht binnen 24 of 26 uur voorstellen van beide partijen in het Congres. Hij is bereid om concessies te doen op zijn eigen plannen en verwacht hetzelfde van de twee fracties. "De tijd is bijna op", waarschuwde hij.

Bal in de kamers van het Congres

De bal ligt dus terug in het kamp van de twee kamers van het Congres, die elk een andere meerderheid hebben. Zo wil de Republikeinse meerderheid in het Huis van Afgevaardigden volgende week stemmen over een wetsvoorstel dat de overheid zou dwingen om de uitgaven te beperken. De Democraten die de Senaat domineren, zullen dat wellicht tegenhouden.

De onderhandelingen verlopen erg moeizaam, de spanning stijgt en de verwijten vliegen al een tijdje over en weer. Er moet tegen 2 augustus een akkoord zijn, zoniet komen de VS aan hun schuldplafond (maximaal toegelaten bedrag om te lenen) en zonder nieuwe leningen kunnen de schulden dan niet meer betaald worden. 

Ben Bernanke, de voorzitter van Federal Reserve -het systeem van centrale banken in de VS- en minister van Financiën Timothy Geithner waarschuwen voor een nieuwe wereldwijde financiële crisis bij een eventuele "default" of wanbetaling door de VS.