Stuk donkerder op Vlaamse autosnelwegen

Vanaf vandaag wordt de verlichting op de Vlaamse autosnelwegen drastisch teruggeschroefd. De Vlaamse regering wil zo besparen en de lichtvervuiling inperken.

Vlaanderen telt 1.728 kilometer aan autosnelwegen. Op meer dan de helft daarvan zal het licht nu permanent gedoofd worden.

Sommige stukken weg blijven wel permanent verlicht, zoals grote ringwegen, complexen van op- en afritten en wegvakken waar die complexen op minder dan 3 kilometer afstand van elkaar liggen.

Op de overige snelwegen die niet permanent in het donker gaan, wordt een dynamisch systeem ingevoerd. Bij druk verkeer (op spitsstroken), extreem weer, ongevallen of wegwerkzaamheden kan het licht daar opnieuw aan.