VS erkent Libische rebellenregering

Op een internationale top over Libië hebben onder meer de Verenigde Staten de rebellenregering officieel erkend als vertegenwoordiger van het Libische volk. De aanwezige landen bespreken ook een diplomatieke oplossing voor het conflict.
Hillary Clinton met de voorzitter van de Libische rebellenregering.

De top over Libië vindt plaats in Istanbul en wordt door veel NAVO-landen en Arabische landen bijgewoond. Ook de Libische rebellenregering is vertegenwoordigd. Een twintigtal landen heeft die regering intussen erkend als tijdelijke vertegenwoordigers van het Libische volk. "De VS zal de Nationale Overgangsraad erkennen als het legitieme bestuur van Libië tot er een interimbestuur is", verklaarde Hillary Clinton, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken.

In ruil voor de erkenning hebben de opstandelingen diverse beloften gemaakt, waaronder volgens Clinton "het voortzetten van open democratische hervormingen, zowel geografisch als politiek". De steun is erg belangrijk voor de rebellen, want de VS heeft 30 miljard dollar van het regime van kolonel Khaddafi bevroren. Dat geld moet nu naar de rebbelenregering verhuizen.

Op de top is ook een diplomatieke oplossing voor het conflict besproken. De speciale VN-gezant voor Libië gaat de Libische leider Khaddafi een overeenkomst voor een staakt-het-vuren aanbieden op voorwaarde dat Khaddafi de macht afstaat, verklaarde de Britse minister van Buitenlandse Zaken William Hague. Intussen wordt de militaire campagne tegen het Libische regime geïntensiveerd. Ondanks de zoektocht naar een diplomatieke uitweg gaat de strijd tussen de troepen van Khaddafi en de rebellen ook onverminderd voort.