"Wet gezinshereniging zit vol mankementen"

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) is niet te spreken over de nieuwe wet die de criteria verstrengt voor buitenlanders die hun gezinsleden naar hier willen overbrengen.

Onlangs keurde een ongewone meerderheid van N-VA, Open VLD, MR en CD&V een nieuwe wet goed waardoor het moeilijker zou worden voor buitenlanders om gezinsleden legaal naar België te laten overkomen.

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) ziet die nieuwe wet evenwel niet zitten. Volgens DVZ-topman Freddy Roosemont zit de wet vol fouten en is die te complex.

Zo is hij in De Morgen niet te spreken over het gebrek aan een overgangsperiode waardoor er te weinig tijd is voor onderzoek en de DVZ visa zou moeten uitreiken aan mensen die al meer dan zes maanden op een beslissing wachten. Daaronder zouden ook malafide personen zitten.

Roosemont heeft ook problemen met de kortere termijnen voor het uitreiken van de wet en vreest dat die onhaalbaar zijn. Als een termijn wordt gemist, betekent dat de automatische goedkeuring van een dossier en ook daar vreest hij voor misbruiken.

Ten slotte zou de uitvoering van de wet de kosten voor de DVZ opdrijven. Roosemont schat dat er 33 nieuwe mensen zouden moeten bijkomen, wat de personeelskosten volgend jaar met 1,159 miljoen euro zou de hoogte injagen en de werkingskosten met 396.000 euro.

Vorig jaar kwamen 29.000 buitenlanders via gezinshereniging legaal naar België. Dat is de helft van het aantal nieuwkomers.