1 op de 7 noodoproepen naar 101 overbodig

Meer dan 1 op de 7 oproepen naar het noodnummer 101 zijn overbodig. Ruim meer dan de helft van die nutteloze oproepen is zelfs kwaadwillig. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie over het afgelopen jaar.

In 2010 kreeg het noodnummer 101 van de politie 3.000.000 oproepen. 390.000 oproepen waren onterecht. Sommigen bellen per ongeluk naar het noodnummer, anderen bellen met opzet zonder geldige reden.

In 2010 gebeurde dat laatste maar liefst 240.000 keer. Het gaat om mensen die weten dat hun oproep niet voor de 101 bestemd is, maar toch bellen. Vaak gaat dergelijk gedrag gepaard met psychische problemen of een alcoholverslaving, klinkt het. Bij sommige mensen kan men zelfs van stalkgedrag spreken. Zij bellen het noodnummer tientallen keren per dag.

Heel wat mensen blijken het noodnummer ook te bellen om raad te vragen, zoals het nummer van een dokter van wacht. Er waren ook 50.000 zogenoemde broekzakbellers: mensen die het nummer per ongeluk bellen zonder dat ze het zelf merken. De politie vraagt overigens om niet te snel af te leggen als men wel merkt dat men per ongeluk gebeld heeft. De politie moet namelijk bij elke afgebroken oproep sowieso terugbellen.

De overbodige oproepen kosten de politie heel wat capaciteit. Per oproep gaan zo'n 3 minuten verloren aan de afhandeling ervan. De politie hoopt in de toekomst bepaalde nummers van kwaadwillige bellers tijdelijk te kunnen blokkeren, zoals Teleonthaal en het Antigifcentrum nu al kunnen doen.

Tegen echt hardnekkige mensen worden strafvorderingen ingespannen. Een 38-jarige man uit Lotenhulle kreeg vorige week nog een celstraf van 18 maanden met uitstel omdat hij honderden keren het noodnummer had gebeld.