Fiscus moet 1 op de 8 aangiftes opnieuw invullen

In bijna 1 op de 8 belastingaangiftes die de fiscus zelf had ingevuld, is een fout ontdekt. Dat schrijft De Standaard. Bij controles bleek dat vaak niet was aangeduid of een belastingplichtige een handicap heeft.

Na een proefproject bij zo'n 5.000 personen in de voorbije jaren, besliste de fiscus dit jaar om zo'n 800.000 aangiftes zelf in te vullen. Het ging dan vooral om de aangifte van mensen van wie de financiële situatie de afgelopen jaren niet of nauwelijks is gewijzigd, bijvoorbeeld van gepensioneerden.

In zo'n 90.000 van de aangiftes bleek er een fout geslopen na controles door burgers en door de fiscus. Meestal was er niet aangeduid of een belastingplichtige een handicap heeft, wat recht geeft op een belastingaftrek. Het zou gaan om een probleem bij de uitwisseling van gegevens tussen de kruispuntbank en de fiscus.

Ontslagnemend staatssecretaris Bernard Clerfayt (FDF), bevoegd voor de modernisering van Financiën, wil de fiscus volgend jaar nog meer belastingaangiftes zelf laten invullen.