Geen plaats in opvangcentra asielzoekers

De opvangcentra voor asielzoekers kampen opnieuw met plaatsgebrek. In de maand juli zijn 244 asielzoekers op straat beland omdat de opvangcentra overvol zitten, schrijft De Morgen.

Volgens De Morgen lag de piek op 25 juli, toen er na het verlengde weekend van de nationale feestdag aan 78 mensen geen onderdak en begeleiding gegeven kon worden. Gisteren zijn 69 asielzoekers op straat beland.

Volgens Fedasil, het agentschap dat instaat voor de opvang van de asielzoekers in ons land, ligt de instroom hoog en de uitstroom laag. Tot en met juni vroegen 11.574 mensen asiel aan in ons land, ongeveer evenveel als in heel 2006 of 2007. Tegelijkertijd wordt de doelstelling van 1.500 afgehandelde dossiers per maand niet gehaald. in juni werden 1.250 beslissingen genomen in asieldossiers.

Steeds meer mensen vragen asiel aan in ons land, bevestigt Waut Es, de woordvoerder van bevoegd staatssecretaris Philippe Courard (PS). Bovendien is het nu ook vakantie, waardoor er minder dossiers worden afgehandeld. "De hoge instroom neemt niet af, de situatie in de wereld evolueert niet bepaald positief. Daarnaast is er weinig uitstroom omdat veel mensen op de betrokken diensten met vakantie zijn."

Om het probleem op te lossen, zullen drie legerkazernes zeker nog tot in mei volgend jaar gebruikt worden om asielzoekers op te vangen.