Stabiliteitsstudie over brug in Poperinge

Het gemeentebestuur van Poperinge laat een stabiliteitsstudie maken van een brug over de Heidebeek in deelgemeente Watou. Die brug ligt op de grens met Frankrijk. Volgens de Franse overheid is de brug beschadigd en is het gevaarlijk om er nog zware voertuigen over te laten rijden.

Eventuele herstellingswerken moeten door Frankrijk én het stadsbestuur van Poperinge betaald worden. Maar het stadsbestuur twijfelt eraan of die werkzaamheden wel nodig zijn.

"De technische dienst van de stad heeft de brug over de Heidebeek bekeken en volgens hen valt de staat ervan mee", zegt schepen van Openbare Werken Kris Notebaert (CD&V). "Maar intussen hebben de Fransen die brug versmald en kunnen er geen landbouwvoertuigen meer door."

"Dat is wel een probleem, want veel Belgische landbouwers bewerken velden in Frankrijk, er is ook een trafiek van veevoeder. Zij moeten allemaal een grote omweg maken nu."