Berlusconi mikt op grotere groei

De Italiaanse premier Silvio Berlusconi heeft na het sluiten van de beurs de markten proberen sussen in een toespraak in het Italiaanse parlement. Hij beloofde dat zijn regering werk gaat maken van meer economische groei en concurrentie.

Berlusconi wees op de sterke basis van de economie. "We hebben stevige economische fundamenten, onze banken hebben cash, zijn solvabel en hebben de Europese stresstests doorstaan", aldus de premier. "Er zijn ook tekenen van een heropleving van de economie, hoewel de conjunctuur moeilijk is."

De premier riep op om de crisis ferm te bestrijden, weliswaar zonder de nervositeit van de markten te volgen. Hij verwees hierbij naar het feit dat Italië er midden juli in geslaagd is om op slechts drie dagen tijd een besparingsplan goed te keuren.

Maar dat plan is blijkbaar niet genoeg om het vertrouwen te herstellen en dus beloofde Berlusconi dat zijn regering zich gaat toeleggen op meer economische groei.

Berlusconi zei ook nog dat hij en zijn regering hun ambtstermijn tot 2013 zullen uitdoen. "Politieke stabiliteit is het beste wapen tegen de speculatie."

Italië staat door zijn zware openbare schuldenlast zwaar onder druk van de financiële markten. De rente op het Italiaanse staatspapier steeg de afgelopen dagen tot boven 6 procent, een niveau dat onhoudbaar is om de schulden van het land te herfinancieren.