Japan richt fonds op voor slachtoffers kernramp

De Japanse regering heeft een fonds opgericht om de slachtoffers van de kernramp te vergoeden. De uitbater van de kerncentrale in Fukushima, Tepco, en andere producenten van kernenergie zullen een bijdrage leveren aan het fonds. Intussen wordt ook een nieuw controleorgaan voor de nucleaire sector aangekondigd.

De Japanse Senaat zette vandaag het licht op groen voor de creatie van het overheidsfonds. Naast de overheid zal ook de nucleaire sector geld storten. Het is niet duidelijk wie hoeveel zal bijdragen, maar Tepco wordt geacht om meteen al het geld terug te betalen dat de overheid al aan slachtoffers heeft betaald.

Door de ramp met de kerncentrale in Fukushima in maart moesten zowat 80.000 mensen hun huis verlaten omdat ze in een gebied woonden waar de straling te hoog was opgelopen. Ook de landbouwsector, de vissers en de toeristische sector in Japan zijn zwaar getroffen.

Ongeveer 300 landbouwers die al alles hebben verloren door de kernramp, waren naar het hoofdkantoor van Tepco afgezakt om uiting te geven aan hun protest. Sommigen hadden hun koeien meegenomen in aanhangwagens.

Overigens zijn er in de Prefectuur van Fukushima steeds meer zelfmoorden. "De aarde betekent alles voor landbouwers zoals wij. Zonder kunnen we niets aanvangen," getuigde een vrouw wiens man in de dood stapte na het uitbreken van de ramp in Fukushima.

Nieuwe controleorgaan voor striktere regels

Tegelijk heeft de regering aangekondigd een nieuw toezichtsorgaan voor kernenergie te zullen oprichten. Het Nuclaire en Industriële Veiligheidsorgaan (NISA) moet erop toezien dat de veiligheidsnormen worden verhoogd, waarbij de uitbaters meer zullen moeten betalen.

Het huidige toezichtsorgaan had te nauwe banden met de nucleaire sector, en dat werd door velen beschouwd als een belangrijke reden waarom er in het verleden vaak te laks is omgesprongen met reglementeringen.