Amerikaanse schuld door plafond en boven bbp

In de VS heeft de staatsschuld het bruto binnenlands product (bbp) overschreden. Dat betekent dat het land meer schulden heeft dan de waarde van wat de economie in één jaar produceert. Zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Amerikaanse ministerie van Financiën.

De Amerikaanse staatsschuld is met 238 miljard dollar gestegen en bedraagt nu 14.580,7 miljard dollar, terwijl het bbp 14.526,5 miljard dollar bedroeg in 2010.

Dat is het gevolg van de verhoging van het schuldplafond. Midden mei had de staatsschuld het op dat moment geldende plafond van 14.294 miljard dollar bereikt. Op dat moment waren een aantal technische maatregelen genomen om de schuld onder dat bedrag te houden. Het geld dat door die maatregelen uit de cijfers werd gehouden, is nu opnieuw toegevoegd. Het nieuwe schuldenplafond bedraagt 14.694 miljard dollar.

De VS treedt nu toe tot een klein groepje van landen waar de staatsschuld hoger ligt dan het bbp. Volgens gegevens van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat ook zo in Japan (229 procent van het bbp), Griekenland (152 procent), Jamaica (137 procent), Libanon (134 procent), Italië (120 procent), Ierland (114 procent) en IJsland (103 procent). In België bedroeg de federale staatsschuld vorig jaar 96,6 procent van het bbp.