Barroso vraagt extra spijzing Europese noodfonds

José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, heeft er in een brief aan de Europese leiders op aangedrongen om meer geld in het noodfonds van de eurozone te steken. Volgens Barroso dreigt de schuldencrisis zich namelijk uit te breiden naar eurolanden die tot nog toe niet als kwetsbaar werden beschouwd.
José Manuel Barroso (links) en Europees "president" Herman Van Rompuy.

Tot nog toe hebben al drie eurolanden aangeklopt bij het noodfonds van de eurozone: Ierland, Griekenland en Portugal. Nu ook grote landen als Spanje en Italië onder toenemende druk van de financiële markten staan, dreigen ook zij in de problemen te komen. Het huidige noodfonds zal dan echter onvoldoende gespijsd zijn om hen te kunnen redden, meent Barroso.

De Commissievoorzitter vreest ook voor een besmetting van eurolanden die tot nog toe niet als kwetsbaar werden beschouwd. In een brief aan de Europese leiders drong hij dan ook aan op een nieuwe evaluatie van de capaciteiten van het Europese noodfonds en de opvolger ervan in 2013, opdat beide "voldoende uitgerust zijn om de besmettingsrisico's aan te pakken". Onder die evaluatie verstaat Barroso dus ook een verhoogde storting in het fonds.

In zijn brief gaf Barroso ook toe dat de "moedige beslissingen" die de Europese leiders op de top van 21 juli hebben genomen niet de gewenste effecten op de financiële markten hebben opgeleverd. Volgens Barroso heeft dat grotendeels te maken met de onduidelijke communicatie over en de complexiteit van het pakket aan maatregelen dat toen werd afgesproken.

Gisteren riep Barroso de Europese leiders al eens op om de afspraken die op de top waren gemaakt, zo snel mogelijk uit te voeren. De nationale parlementen hebben het pakket aan maatregelen namelijk nog niet goedgekeurd. Volgens Barroso kunnen die maatregelen de rust herstellen, maar de goedkeuring moet dan wel snel gebeuren.