Elektriciteitsfactuur met bijna een kwart gestegen

De elektriciteitsfactuur is in de eerste zes maanden van 2011 met 20 à 25 procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse energieregulator VREG. Daardoor veranderen steeds meer mensen van energieleverancier.

De stijgende kosten voor de netexploitatie leiden ertoe dat de elektriciteitsfactuur de afgelopen 6 maanden met bijna een kwart gestegen is. Ter vergelijking, in 2010 steeg de elektriciteitsfactuur slechts met 6 procent in een jaar tijd.

"De verplichtingen die de netbeheerder hebben om hun net te exploiteren en te onderhouden duwen de kosten omhoog", aldus André Pictoel van de VREG. Daarnaast heeft de verhoging veel te maken met de groenestroomcertificaten en de zonnepanelen.

Veranderen van energieleverancier

Door de prijsstijging stelt de VREG vast dat het overstappen naar een andere elektriciteits- of aardgasleverancier meer gemeengoed aan het worden is. Dat blijkt niet alleen uit de cijfers van vorig jaar, ook dit jaar zet de trend zich voort. Voor elektriciteit veranderden 212.885 afnemers van leverancier, voor aardgas 127.873. In 2011 stapten al 104.820 afnemers over tijdens de eerste 5 maanden, voor aardgas 60.648.

Daarnaast kiezen veel mensen ook vaak voor een ander soort contract dan vroeger. Zo kiezen steeds meer mensen voor een contract van 2 jaar, in plaats van 1 jaar, en voor contracten met een vaste energieprijs. Contracten met een vaste prijs zijn niet noodzakelijk goedkoper op termijn, in tegendeel zelfs.

Voor elektriciteit is de gewogen gemiddelde prijs van de contracten met vaste energieprijs het hoogst. Voor aardgas is de gewogen gemiddelde prijs van de contracten van 3 jaar het hoogst en die van de gewogen gemiddelde prijs van de contracten van onbepaalde duur het laagst.

Meer groen

Een andere vaststelling is dat steeds meer gezinnen kiezen voor een groene leverancier. Bijna 15 procent van de afnemers kiest voor een leverancier die garandeert dat de geleverde elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen komt. Volgens de VREG stijgt het ecologisch bewustzijn bij steeds meer mensen en spelen de energieleveranciers daarop in.

De VREG wijst er wel op dat er steeds meer groenestroomcertificaten zijn die niet meer ingewisseld kunnen worden. Elektriciteitsproducenten krijgen zo'n certificaten wanneer ze elektriciteit opwekken uit hernieuwbare energiebronnen, zoals de zon, biomassa, de wind, de getijden of aardwarmte. De regering heeft een quotum vastgelegd. Alle extra certificaten leveren niets meer op.

Voor de gewone gebruiker met zonnepanelen is er geen probleem, zij regelen hun zaken met hun energieleverancier. Het overschot aan certificaten is vooral een probleem voor onafhankelijke producenten van groene stroom of WKK-stroom. Zij kunnen hun certificaten steeds minder inwisselen, waardoor zij mogelijk niet meer uit de kosten geraken.

Die kosten worden dan doorgerekend naar de consument en dat is een van de oorzaken van de forse stijging van de elektriciteitsfactuur. "Er is ondertussen wel al heel wat bijsturing gebeurd", aldus Pictoel. "Naar de toekomst toe zal de stijging van de factuur door groenestroomcertificaten afgeremd of tenietgedaan worden."