Grootste olieschoonmaak ooit in Nigeria?

De olievervuiling in de Nigerdelta, in het zuidoosten van Nigeria, is veel groter dan was aangenomen. Dat staat in een rapport van UNEP, de milieuorganisatie van de Verenigde Naties. Gisteren gaf oliemaatschappij Shell toe schuld te hebben aan twee olievervuilingen in het deltagebied.

Volgens UNEP zijn veel gebieden in de Nigerdelta erg vervuild.  Op veel plaatsen zijn land, water en grondwater onbruikbaar door verontreiniging met kankerverwekkend benzeen. De opruimacties van Shell blijken ruim onvoldoende.

UNEP schat dat de schoonmaak van het hele gebied 30 jaar zal duren en ten minste 1 miljard dollar zal kosten. "De ecologische schoonmaakoperatie van Ogoniland kan uitgroeien tot de ingrijpendste en langst durende ooit", meldt het UNEP-rapport.

Eerder had Shell al toegezegd om de schade te vergoeden van twee olielekken. Maar wellicht zullen nog meer schadeclaims volgen.

De olieproductie in Ogoniland werd beëindigd in 1993, maar de pijplijnen van Shell en van de Nigeriaanse staatsoliemaatschappij lopen nog altijd door de landerijen en de dorpen in het gebied. Desondanks blijft Nigeria tot op vandaag een van 's werelds belangrijkste olieproducenten, hoewel de lokale bevolking daar niet bepaald veel baat bij heeft.

Het UNEP-rapport bevat scherpe kritiek aan het adres van Shell en de Nigeriaanse staat, omdat ze gedurende 50 jaar milieuvervuiling hebben mogelijk gemaakt. Aan het rapport is twee jaar onderzoek voorafgegaan.

Gisteren pas gaf Shell toe verantwoordelijk te zijn voor twee grote olievervuilingen in Ogoniland. Volgens woordvoerder Nick Nuttal  van UNEP is er echter geen enkel verband met het verschijnen van het UNEP-rapport vandaag.